สงวนลิขสิทธิ์ การจะนำภาพหรือบทความไปเผยแพร่ต่อ จะต้องขออนุญาตก่อนครับ

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556

รับรางวัล " แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2556 "
รับรางวัล " แทนคุณแผ่นดิน ประจำปี 2556 "
โดยมี นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี เป็นผู้มอบรางวัล